עופר גיסין | לא מוותרים על אף אחד (פרשת פנחס) - ליקוטי הלכות
או בטלפון 1-599-510000 (www.evenshtia.com) ניתן לרכוש ספרים ודיסקים באתר אבן שתיה

רשימת כל הסרטים    חזור לאתר הקודם
301624 F221057692038