עופר גיסין | תנאי הנפש להשגת החסידות / עולם החירות - לקשר את השמחה עם המוח
טלפון: 054-8409595 (www.emuna.org.il) מכון דיבורי אמונה

רשימת כל הסרטים    חזור לאתר הקודם
303104 F221057692048